Kullagården, Vreta Kloster

Edit this place
Kulla Skattegård en unik gård

På Kulla Skattegård bedrivs ett ekologiskt lantbruk. Det betyder att gården har sitt eget kretslopp och egen personlighet. Foder till djuren odlas på gården och djurens gödsel sprids på åkrarna. På detta sätt skapas inte ett överskott av näring. Det betyder att näringsläckage till omkringliggande vattendrag minimeras och inte bidrar till övergödning av Östersjön och våra insjöar.

Friska och välmående djur
Samtliga djur på gården betar på närliggande betesmark från maj till oktober. På betesmarkerna skapas en värdefull natur där både människor, insekter och blommor trivs. Under vintern så går djuren fritt i ladugården men har även möjlighet att gå ut. Varje djur har en torr plats där de kan värma sig och vila.

Gifter används inte
På en biodynamisk gård och vid ekologisk produktion är det inte tillåtet att använda besprutningsmedel eller konstgödsel. På Kulla Skattegård används istället ny lantbruksteknik där ogräs rensas mekaniskt. Läs mer om den revolutionerande lantbrukstekniken på www.gothiaredskap.se

Kulla Skattegårds köttlådor
Djuren äter bara ekologiskt odlade gräs och örter och det bidrar till en mycket fin produkt. Köttet levereras väl förpackat. Köttet är färskt när du köper det. Vakuumförpackade delar ska gärna möras en vecka innan det ska frysas eller tillagas. Lådorna hämtas på gården men hemleverans kan ordnas mot en avgift på 100 kr inom 25 km från gården. Köttlådor finns att köpas kring den 1 mars, 1 juni och 1 november. Hör av er med en beställning minst 15 dagar innan dessa datum. Du är också välkommen på besök, ring eller skicka ett mejl så kan vi visa dig runt.

Kullagårdens Bed & Breakfast
På Kullagården finns det sammanlagt
22 sängplatser, fördelat på 3 dubbelrum och
4 rum med sovloft.
Rummen med sovloft är perfekta för barnfamiljer.
Read more
Events near Kullagården, Vreta Kloster