Vretagymnasiet

Edit this place
Vretagymnasiet ligger drygt 10 km nordväst om Linköping, vackert belägen på slätten med utsikt mot stadens horisont.

Hos oss kan Du läsa Naturbruksprogrammets Djur-, Häst-, , Maskin- och Skogsbruksutbildning samt Yrkesförare inom Fordons- och transportprogrammet.

På Djur-, Häst-, Jordbruk- och Skogsbruksinriktningarna kan Du läsa en Naturveteskaplig profilering för att få den sk. särskilda behörigheten som krävs för att läsa till veterinär, agronom, jägmästare ,läkare , tandläkare, osv.

Vi har även en gymnasiesärskola inom Naturbruksprogrammet.

Vuxen och uppdragsutbildningar inom lantbruk, häst och skog är andra stora verksamheter på skolan.

Skolans teoretiska utbildning bedrivs i vårt helt nybyggda skolhus, skolans praktiska utbildning är förlagd till skoljordbruket Järngården, Skoljordbruket har tillgångar om 320 ha åkermark, 100 mjölkkor, 100 suggor, 20 får och 70 hästar.
Skolan har hyresavtal med flera olika maskinleverantörer på maskiner. Avtalen bygger på att maskinerna rullar en kortare tid ute i skolverksamheten för att sedan bytas ut till senaste tekniken. Detta medför att skolan alltid har tillgång till modern teknik och moderna maskiner.

Ett alldeles nytt ridhus invigdes luciadagen 2002 och i februari 2010 flyttade vi in i ett nybyggt stall.

För vår skogsutbildning har vi genom samarbetsavtal tillgång till ca 1000 ha skogsmark i närheten av skolan.

På skolan finns c:a 400 gymnasieelever och ca 100-120 vuxna studerande inskrivna, tillsammans drygt 500 studeranden och ca 100 personal.Genom vårt idealiska läge i centrum av Östergötland är det enkelt att via Linköpings resecentrum pendla till skolan. Bussförbindelserna med Linköping är goda.
Om du inte kan bo hemma under studietiden finns det ett elevboende med ca 140 platser som fördelas efter behov. Skolan kan även förmedla inackorderingar i Berg och Ljungsbro.
Du hittar mer info om skolan och våra utbildningar på vår hemsida www.nbg.nu
Read more
Events near Vretagymnasiet