เสถียรธรรมสถาน วัชรพล

ทุกวันศุกร์-อาทิตย์

"อานาปนสติภาวนา" คือการปฏิบัติจิตภาวนาด้วยการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือ เป็นวิธีการภาวนาที่อบรมจิตให้เกิดความเป็นอิสระในการภาวนา ไม่ยึดติดกับสิ่งใด

โดยผู้สนใจเข้าร่วมปฏิบัติ เป็นระยะเวลา 2 คืน 3 วัน สามารถลงทะเบียนและสอบถามรายละเอียดได้ที่เวปเสถียรธรรมสถาน และรายงานตัวในวันแรกของการปฏิบัติภาวนา
http://www.sdsweb.org/sdsweb/index.php/2010-09-04-06-22-40/2010-09-04-10-30-38


**ค่าใช้จ่าย ช่วยเหลือค่าน้ำไฟ ตามความเหมาะสม
Read more