ตลาดน้ำคลองลัดมะยม - Ladmayom Floating Market

ลอยกระทงตลาดน้ำได้กลิ่นอายท้องถิ่น อาหารเลิศลิ้น ขนมหวานของกินมากมาย

Photo credit: http://tinytotsinternational.com/wp-content/uploads/WP_20131117.jpg
Read more