Leo Lution Concert : 25 Hours, Instinct, Big Ass

Concert “LEOLUTION ปฏิบัติการความมันส์”
• 25 Hours
• Instinct
• Big Ass
ประตูเปิดเวลา 18:00 น.
วันที่ 7 เมษายน 2561
ที่ลานไทมุง ตลาดเซฟวัน จ.นครราชสีมา
"งานนี้ ชมฟรี"

หมายเหตุ เฉพาะผู้ที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไปเท่านั้น
Read more