Joanna Lumley: It's all about me

Joanna Lumley: It's all about me
20 Oct 2018
Tickets from £19.50

Joanna will take audiences through her hilarious and interesting adventures from her incredible career spanning more than four decades, recounting some never heard before stories.

She will also be joined on stage by friend and producer Clive Tulloh, who will put to Joanna questions from the audience that they’ve always wanted to ask, making the show a unique and hilarious night to remember.
______________________________________________________

Joanna Lumley: Its all about me
20 Hyd 2018
Tocynnau o £19.50

Ym mis Hydref 2018 bydd y seren fyd-enwog Joanna Lumley yn ymweld â'r Ganolfan ar gyfer ei thaith byw cyntaf erioed, It's All About Me.

Bydd Joanna yn tywys cynulleidfaoedd drwy anturiaethau diddorol a digrif ei gyrfa eithriadol, sy'n ymestyn dros bedair degawd, gan ddwyn i gof rhai straeon erioed wedi eu hadrodd o'r blaen.

Hefyd yn ymuno â Joanna ar lwyfan bydd ei ffrind, y cynhyrchydd Clive Tulloh, er mwyn rhoi'r cyfle i'r gynulleidfa ofyn eu cwestiynau hollbwysig i Joanna. Dyma i chi sioe unigryw a noson o chwerthin i'w chofio.
Read more