Rob Brydon: I Am Standing Up

Donald Gordon Theatre


Rob Brydon

I Am Standing Up8 Oct - 10 Oct 2018Tickets from £21.50

Age Restriction: 14+ (Contains strong language)
A welcome return to the Centre for one of Wales' greatest comedy exports. His previous shows sold out incredibly quickly so we recommend early booking for these dates!

Perhaps best known for the television shows Gavin and Stacey, Would I Lie To You? and The Trip as well as Marion and Geoff, Human Remains and Little Britain, Rob starred opposite Kenneth Branagh earlier this year in the West End production of The Painkiller. We can't wait to welcome him back to home soil for his first stand-up tour since 2009.
____________________________________________________
Theatr Donald GordonRob Brydon

I Am Standing Up
8 Hyd - 10 Hyd 2018Tocynnau o £21.50

Cyfyngiad Oed: 14+ (Yn cynnwys iaith gref)Byddwn ni'n croesawu Rob Brydon, un o gomediwyr mwyaf amryddawn Cymru yn ôl i'r Ganolfan ym mis Hydref. Mae ei holl sioeau blaenorol wedi bod yn hynod boblogaidd felly rydyn ni'n argymell i chi archebu'n gynnar ar gyfer y dyddiadau yma.

Mae'n fwyaf adnabyddus am ei berfformiadau mewn sioeau teledu fel Gavin and Stacey, Would I Lie To You? a The Trip yn ogystal â Marion and Geoff, Human Remains a Little Britain, a pherfformiodd Rob ochr yn ochr â Kenneth Branagh yn gynharach eleni yn y cynhyrchiad West End o The Painkiller. Rydyn ni wir yn edrych ymlaen at ei groesawu'n ôl adref ar gyfer ei daith stand-yp gyntaf ers 2009.
Read more