Aspeboda

Edit this place
Aspeboda är en tätort i Falu kommun vars centrala del utgörs av kyrkbyn i Aspeboda socken med Aspeboda kyrka.Aspeboda har en golfbana dit också restaurang hör. Det finns också en byskola och en bygdegård.
Read more
Events near Aspeboda