1.000.000 Chữ Ký Ủng Hộ Chủ Quyền Biển Đông

"HƯỚNG VỀ BIỂN ĐÔNG, HOÀNG SA, TRƯỜNG SA THÂN YÊU CỦA TỔ QUỐC!"
THAM GIA SỰ KIỆN ĐỂ THỂ HIỆN Ý CHÍ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN CỦA DÂN TỘC TA TRƯỚC DƯ LUẬN QUỐC TẾ!
Read more