BELLO Ice Cream - Kem BELLO

Edit this place
BeLLO phục vụ các món Kem: bao gồm Kem truyền thống, Kem cuộn, ..
Ngoài ra còn có Bánh: Bánh cá, Bánh Đoremon

Và thường xuyên cập nhật món Kem mới

Working hours

Monday
09:00 - 22:00
Tuesday
09:00 - 22:00
Wednesday
09:00 - 22:00
Thursday
09:00 - 22:00
Friday
09:00 - 22:30
Saturday
09:00 - 22:30
Sunday
09:00 - 22:30
Read more
Events near BELLO Ice Cream - Kem BELLO