Chùa Sắc Tứ Khải Đoan Tp - Buôn Ma Thuột.

Buddhist Temple 117 Phan Bội Châu, Buon Ma Thuot, Vietnam View on Facebook
Send message to page
Edit this place
Đây Khải Đoan mái chùa yêu biết mấy
Rêu phong về tô đậm nét uy linh
Chiều tịch niên vang vọng mấy hồi kinh
Hồn nhân thế giật mình cơn ảo mọng
Read more
Events near Chùa Sắc Tứ Khải Đoan Tp - Buôn Ma Thuột.