Hair Salon Lê Lai - 108 Xô Viết Nghệ Tĩnh - TP.BMT

Edit this place
Sự tin tưởng, niềm vui và sự hài lòng của bạn là niềm vui và hạnh phúc của chúng tôi !
Khách hàng là Thượng Đế.

Working hours

Monday
08:00 - 20:00
Tuesday
08:00 - 20:00
Wednesday
08:00 - 20:00
Thursday
08:00 - 20:00
Friday
08:00 - 20:00
Saturday
08:00 - 20:00
Sunday
08:00 - 20:00
Read more
Events near Hair Salon Lê Lai - 108 Xô Viết Nghệ Tĩnh - TP.BMT