Raja Yoga Club Ban Mê

Yoga Studio 0965433639 http://rajayogavietnam.com 233 Điện Biên Phủ, phường Thành Công, Buon Me Thuot, Vietnam View on Facebook
Send message to page
Edit this place
"Yoga không thể diễn tả bằng lời. Để có thể hiểu được bạn phải tự mình cảm nhận"
"Yoga là ánh sáng, một khi đã thắp lên thì không bao giờ tắt"
Namaste!!!

Working hours

Monday
05:00 - 19:00
Tuesday
05:00 - 19:00
Wednesday
05:00 - 19:00
Thursday
05:00 - 19:00
Friday
05:00 - 19:00
Saturday
05:00 - 19:00
Read more
Events near Raja Yoga Club Ban Mê