Startup Coffice

Edit this place
Startup Coffice là quán coffe đầu tiên dành cho giới doanh nghiệp, startup tại thị trường Buôn Ma Thuột với phong cách độc đáo & sáng tạo.

Working hours

Monday
06:00 - 21:00
Tuesday
06:00 - 21:00
Wednesday
06:00 - 21:00
Thursday
06:00 - 21:00
Friday
06:00 - 21:00
Saturday
06:00 - 21:00
Sunday
06:00 - 21:00
Read more
Events near Startup Coffice