TRÀ SỮA TEA LEAF

Edit this place
�TRÀ SỮA IN HÌNH�
�TRÀ SỮA THẠCH NHÀ LÀM�
�KEM TƯƠI TRÁI CÂY NGUYÊN CHẤT�
�BÁNH TRỨNG GÀ NON HỒNG KÔNG�
�CÁC MÓN ĂN VẶT �

Working hours

Monday
09:09 - 22:22
Tuesday
09:09 - 22:22
Wednesday
09:09 - 22:22
Thursday
09:09 - 22:22
Friday
09:09 - 22:22
Saturday
09:09 - 22:22
Sunday
09:09 - 22:22
Read more
Events near TRÀ SỮA TEA LEAF